Skip to content

Naruto - Uzumaki Naruto Wing Rasengan

Original price Rs 5,000.00 - Original price Rs 5,000.00
Original price
Rs 5,000.00
Rs 5,000.00 - Rs 5,000.00
Current price Rs 5,000.00

This amazing Naruto - Uzumaki Naruto Wing Rasengan is perfect for any Otaku